Načítavam moment...
Momentálne nie ste prihlásený

Štefánik – dielo alebo mýtus? (Späť na článok)

Pridajte priamu reakciu k článku

1 2 3 > >>

Hodnoť

 

Pekná, zaujímavá a svieža laudácia na jednu z našich najvýznamnejších osobnosti.
Aký to rozdiel oproti neúprimným patetickým dristom matičiarov a iných preskakovačov vatier!
 

pre Slovákov významnejší 30.október 1918

Páni poslancovia Kaník a Osuský,
zabúdate, žiaľ, na najzákladnejší akt:
30. október 1918
je pre Slovákov významnejší dátum,
pretože Vaši predchodcovia v SNR iba v ten deň ako jediní právoplatní reprezentanti slovenského národa svojim Martinským memorandom dodali legitimitu prihlásenia a pripojenia sa k Česko-Slovensku, /nie k Československu/
inak by pre nás bol, dátum 28.10. 1918, pri ktorom Slovensko reprezentoval iba náhodne prítomný Šrobár, bez jediného oficiálneho politického splnomocnenia, úplne bezvýznamný a medzinárodne sotva akceptovateľný! A za takýto emancipačný akt dvoch rovnocenných národov bojoval aj Štefánik a preto ho najskôr politicky "bratia spoluzakladatelia" odstavili ako ministra už neexistujúcej vojny aby ho pripravili neskôr aj o túto už mocensky bezvýznamnú funkciu aj popri ministrovi obrany a veľmi sa im uľavilo, keď "záhadne" zahynul nie pri pristávaní v Prahe, ale symbolicky, na slovenskej oslobodenej pôde v Bratislave! Veď Masaryk hlboko do archívu ak acta odkladal svoj písomný komentár k vyhláseniu MRŠ, že prichádza či prilieta ako nielen symbolický viceprezident, oprávnene, veď bol stále funkcie nezbavený podpredseda pôvodnej exilovej ČSNR, teda prvý a najvýznamnejší predstaviteľ Slovenska!
/Pripomeňte si aj symbolický bozk na posvätnej slovenskej zemi pri prvom príchode pápeža Jána Pavla II v roku 1990, rovnocenný s českým iba pár hodín predtým - jemu koncept suverenít oboch národov i slovenských dejín, žiaľ, na rozdiel stále oboch od Vás, bol zrejmý - preňho tiež neexistovalo "Československo", ale iba Česko-Slovensko, svojprávne a rovnocenné vtedajšie i budúce SR a ČR, hoci ešte boli iba ne-autentickou, deformovanou a centralizovanou federáciou/.
Nestačí iba čítať Beneša, p. Kaník, ktorí sa zasadil aj spolu s Masarykom za zrušenie /!?/jedine legitímnej SNR a premenovanie aj rodného listu štátu oboch národov z pôvodného medzinárodne uznaného Česko-Slovenska. Obráťte sa obaja oveľa pozornejšie priamo k textom a vystúpeniam Štefánika i jeho početným monografiám, aj textom Pekníka, Hrnka, Ladislava Deáka a viacerým ďalším historikom a politológom i politikom, ktorí Vami "absolutizujúci dátum" 30. októbrom dávno a systematicky dejinnotvorne vyvrátili, prirodzene akceptovaní súčasnými českými kolegami a politikmi, aj voči posledným ojedinelým pohrobkom už mŕtvej ideológie čechoslovakizmu, ktorí ho nepochopiteľne ešte kde-tu protidejinne omieľajú. Voči tomu náš symbolický akt Ústavy, čo ako ešte nedokonalej, veď si spomeňte len na najcitovanejšiu i Vami obdivovanú, americkú a vyhlásenie demokratickej druhej slovenskej štátnosti v 20. storočí, predstavuje oveľa vyšší a definitívne završujúci vývojový stupeň suverenity a vyspelosti /slovenského, českého a každého/ národa!
A ak sa o niečo zasadzujete, zasaďte sa u "bratov" Čechov, Moravanov i Slezanov, aby aj oni si pripomínali ako PAMäTNý deň práve aj 30. október, veď aj oni týmto legitímnym aktom slovenských reprezentantov boli zachránení v zovretí a pred tlakom mocnejších, ktorí suverenite Slovákov i Čechov nepriali v minulosti a neželali /a niektorí si ju ani dnes neželajú, pozri program stúpencov Jobbiku/ si ju ani do budúcnosti!
Keď budete opäť v budove NRSR /premenovanej z autenticky historickej Slovenskej národnej rady založenej ešte v roku 1848/ nielen sa hlboko zamyslite, ale aj ešte hlbšie pokloňte pri všetkých troch tam prítomných sochách kľúčových spolutvorcov slovenskej štátnosti, parlamentarizmu a republikanizmu: Hurbanovi, Štefánikovi a Hlinkovi. A začítajte sa nielen do ich vystúpení,ale aj Štúra i Metoda,ktorých obrovské jubileá v SR slávime!
 

Na tému Martinskej deklarácie

sa už i v parlamente vyčerpávajúco diskutovalo. Len kvôli poriadku treba povedať, že aniv Martine neboli signatári zvolení, nemali nijaký mandát a boli tam prítomní tí, ktorí chceli, mohli a vedeli - že treba prísť. Bol tam i môj pradedo Ján Krivoss, na čo som hrdý, ale neboli o nič menej náhodní, ako Šrobár v Prahe. Ani jeden "rozhodujúci" činiteľ vtedy nebol ani v Prahe, ani v Martine. O uznaní Čs. republiky nerozhodli ani "muži Října" ani deklaranti a pre akceptovanie jej vzniku veľmocami bol absolútne rozhodujúci zahraničný odboj. Ak by 27. októbra v Martine vyhlásili Čs. republiku a bol by tam napr. len Dr. Soukup ako jediný Čech, budem trvať na 27. októbri ako štátnom sviatku. To sa však nestalo. Stranou ponechávam fakt, že na "katolíckom" Slovensku (pomer 5-6:1) boli v Martine pomer viac než obrátený - čo samozrejme kole oči niektorým hodnotiteľom (okrem iného i historikovi Ďuricovi, ktorý na to upozornil). A ešte jedna poznámka: túto námietku uplatňujú v NR SR v rozprave zväčša tí, ktorí by nikdy nehlasovali za a tobôž nepredložili návrh ani o 30., ani 28. októbri. Štefánikovo dielo nijako neviselo na tom, či sa niekto niekde stretne nad upečenou tortou, ktorá vyšla z cukrárne na Sibíri, na talianskom a francúzskom fronte, v emigrantských a diplomatických kruhoch od Ameriky až do Paríža a o ktorej účastník hostiny rozhodne, že je ochotný ju skonzumovať... A to platí pre oba dátumy, len jeden bol chronologicky prvý - a to rozhodlo!
 

Omyly PO+ĽK a Kiska,Hrnko,Pekník,Hronský

"Aj keď so vznikom Československej republike spájame predovšetkým 28. október 1918, vyhlásenie spoločného štátu Čechov a Slovákov by nebolo úplné a účinné bez Martinskej deklarácie, ktorá bola prijatá o dva dni neskôr 30. októbra 1918 vo vtedajšom Turčianskom sv. Martine a Slováci sa ňou prihlásili k zväzku s českým národom," povedal Kiska.
"Martinské udalosti sa odohrávali nezávisle od pražských a deklarácia sa stala dôležitým dokumentom našich dejín aj vzniku novej republiky," uviedol prezident k výročiu Martinskej deklarácie."Náš národ prostredníctvom reprezentantov združených v novovzniknutej Slovenskej národnej rade formuloval rozhodnutie opustiť príslušnosť k Uhorsku, uplatniť si svoje právo na sebaurčenie a aktívne vytvárať a žiť svoje vlastné dejiny," dodala hlava štátu.
Vydaním Martinskej deklarácie sa 30. októbra 1918 politickí zástupcovia Slovákov prihlásili k vzniku Československej republiky, ktorú o dva dni skôr, 28. októbra, vyhlásili v Prahe.


Čítajte viac: http://www.sme.sk/c/7467393/pr...
+
Honský a Pekník: Martinská deklaracia, 2008, s. 385
celý text v diskusii:
In:
http://www.sme.sk/diskusie/235...
+
V polemike s Ľudovítom Kaníkom, ktorý v parlamente neúspešne navrhol uzákonenie 28. októbra za štátny sviatok Slovenskej republiky, Hrnko argumentoval tým, že vhodnejším dátumom by bol práve deň schválenia Martinskej deklarácie. V nej Slovenská národná rada vyjadrila odhodlanie ukončiť spoločnú históriu s Uhorskom a vytvoriť spoločný česko–slovenský štát. Podľa Hrnka konali Slováci samostatne a to, že dva dni predtým vyhlásili v Prahe vznik nového štátu, spočiatku nevedeli.„Máme tendenciu nepripomínať si tie veci, kedy Slováci konali samostatne, ale tie, kde nás niekto niekde strčil,“ poznamenal Hrnko. Pritom Martinská deklarácia mala podľa neho pre reálny vznik česko-slovenského štátu kľúčový význam. Ak by sa Slováci prihlásili k Uhorsku by veľmoci neboli uznali vznik česko–slovenského štátu.
http://www.teraz.sk/slovensko/...
 

 

citas to po sebe?
"zli zli cesi, tak je fajn ak sa k nim prihlasime"
???
 

Áno, ešteže sa mali k čomu prihlásiť.

Domnievam sa, že ak by sa v Martine nestretla hŕstka slovenských vlastencov, nič by to na fakte vzniku ČSR NEZMENILO. I keď Deklarácia nemala KĽÚČOVÝ význam, je veľmi významnou udalosťou v našich dejinách po viac než polstoročí "tvrdého spánku" Slovenska od Memorandového zhromaždenia. Áno, jednotlivci nespali, spal národ (čo nebolo posledný raz). Som hrdý, že môj prapradedo bol v Martine (na MZ) rovnako ako jeho syn, môj pradedo (MD). Boli síce obaja bez akéhokoľvek mandátu, boli ZA SEBA! A som hrdý na to, že v spiacom národe boli i tí, čo bdeli. A môj pradedo nebol členom žiadnej "novovzniknutej Slovenskej národnej rady", bol len pansláv a slovenský patriot. Pán prezident sa mýli, resp. iste neúmyselne podsúva existenciu "novovzniknutej SNR", ktorá (celkom logicky) nemohla mať nič spoločné s parlamentarizmom - čo samozrejme nebola jej "chyba" ale realita, i keď zhromaždenie statočných sa môže nazvať tak, ako uzná za vhodné.
 

 

Iba maličkú poznámku o tom, ako „záhadne“ zahynul Štefánik. Stále snaha o očierňovanie Čechov, že nám ho zabili. Pokiaľ viem, tri nezávislé komisie skúmali príčiny nešťastia: Rakúska vojenská, talianska (lebo so Štefánikom zahynuli aj talianski letci) a potom ešte československá komisia. Ani jedna z nich nezistila príčinu pádu lietadla ako zásah zvonku. V ich záveroch to bola technická chyba lietadla alebo ľudské zlyhanie a tak sa to prijalo, až kým neprišiel Hitler, ktorý potreboval rozbiť Československo, a vytvoril fámu, že Česi nám Slovákom zabili Štefánika. Gardisti sa hitlerovskej argumentácie chytili a ich pohrobkovia veria Hitlerovi do dnešných dní.
Pokiaľ ide o deň založenia československej a tým aj slovenskej štátnosti, ja som si navykol na 28. október a ten by som chcel, aby sme mali ako štátny sviatok. Mali by sme ho mať spoločne s Čechmi a neviem si predstaviť, že by česká časť bývalej spoločnej republiky bola takmer po sto rokoch zrazu ochotná sláviť ako štátny sviatok založenia Československa deň Martinskej deklarácie.
Sú aj iné sviatky, ktoré sme si navykli svätiť v diskutovateľný deň a nikomu to nevadí. Vianoce sú sviatok prevzatý zo starého Ríma, sviatok zimného slnovratu, Saturnálie, a Kristus sa narodil inokedy. Viem o marci, ale aj o auguste ako o možnom mesiaci Kristových narodením. A bolo to niekoľko rokov predtým, než začal dnes uznávaný Kristov letopočet.
Veľká noc je pohyblivý sviatok a riadi sa mesačným cyklom, ako ho zaviedli Židia. Žiadneho Kresťana to nenapadne spochybňovať.
Podobne Prvý máj sa slávil od pradávna, ako sviatok začiatku ľudových zábav, u nás napríklad známych majálesov, a komunisti si ho prisvojili ako pamätný deň chicagskeho štrajku z konca devätnásteho storočia, ktorý sa udial 4. mája.
Preto berme aj dávno zavedený 28.október ako výročie založenia československej a slovenskej štátnosti, a čo najskôr z neho urobme štátny sviatok, lebo si to zaslúži.
 

Stále polemiky o smrti Štefánika!

http://blog.sme.sk/diskusie/dp... na Štefánika, Beneš a Masaryk

http://axon.blog.pravda.sk/201...
http://debata.pravda.sk/debata...

http://www.youtube.com/watch?v...

http://blog.sme.sk/diskusie/22...
http://gazda.blog.sme.sk/c/355...
M.R. Štefánik
ešte bude zrejme uplynúť nejaký čas nato, aby bola odtajnená a vyšla najavo celá a úplna pravda o historických udalostiach súvisiacich s úmrtím M.R. Štefánika.Až potom ľudia zistia veľkosť a rozsah jeho osobnosti ( genialitu -rozsah jeho záberu a šírku vedomostí) aké plány mal zo Slovenskom (preto "musel" zahynúť). Masaryk a nehovoriac už o Benešovi, to boli popri ňom len maličkí "prištipkári". Keď On už niečo znamenal vo svete , oni boli akože "nič" ! Súčasní "naši" historici sa sice "nejako" vyjadrujú k osobe M.R. Štefánika, ale tí majú ešte daleko k popísaniu celej a úplnej historickej pravdy tohto jedného z najväčších
( ak nie najväčšej) osobnosti Slovenska v jeho histórii.
Reagovať | čistič
05.05.2014

http://zurnal.pravda.sk/tlac/3...

http://www.sme.sk/c/7191680/sm...

http://debata.pravda.sk/debata...
http://www.24hod.sk/slovensko-...
• Havária Štefánika je dodnes zahalená tajomstvom: Letec, ktorý vybojoval Československo
• Cestovanie históriou: Unikátne koláže spájajú súčasnosť s minulosťou

Diskusia: Výročie smrti M. R. Štefánika: Čo by bolo so Slovákmi, keby prežil?
 

nesuhlasim

je nezmysel oslavovat neexistujuci stat
maximalne pamatny den

inak to ze Stefanika zavrazdil Benes je viac indicii aj od autentickych pamatnikov udalosti
Benes Slovakov nemal nikdy rad
a co sa tyka zostrelenia lietadla preco bola taka snaha vsetko zakryt a ututlat ? ak to vraj bolo take ciste ?
Okrem toho CSR nedodrzala Pithburgsku dohodu a to jej pamatnici vytykaju dodnes preto si nemyslim ze by sme mali CSR oslavovat,
pripominam aj ako sa zachoval TGM voci Murgasovi
ked chceli prachy tak im bol Murgas a americki slovaci dobri ale ked mali vyjst slovakom na Slovensku v ustrety tak ho odpisali a nie len jeho ale aj Hlinku a dalsich

CSR nam pomohla ale netreba za nou plakat, sme proste davno ovela dalej
 
Hodnoť

..

Bývalý občiansky konzervatívec,
súčasný liberál oportunista,
budúci národný socialista...

To je prerod človeka činného dlhé roky v politike, to je profesionálna deformácia myslenia...
Dobrá rada - choďte už do dôchodku!
 

Podla logiky tvojho prispevku

Podla logiky tvojho prispevku predpokladam, ze si si menil priezvysko, presnejsie povedane vypustil prefix. A schovavas sa za Toth.Nuz co, je vas vela.
 

3/3

Osuský je dlhoročný dráč parlamentných lavíc. Mimochodom, do parlamentu sa dostal dávno ešte ako člen OKS. Partajníci OKS sa do parlamentu dostávali na kandidátkach iných politických strán, mimochodom maďarských (teda nacionalistických, dnes sa tvária ako občianske), pretože svojimi názormi si nevedeli získať ani tých 5 % hlasov. Keď už to akosi nešlo a hrozilo, že sa do parlamentu nedostanú, tak sa partajníci OKS roztrúsili do iných strán, názorovo a ideovo úplne iných, všakže, a tak sa z konzervatívca Osuského stal zo dňa na deň veľký to liberál. Oplatilo sa, lebo sa do parlamentu dostal. Čo na tom, že ho stále volili tí istí jeho kamaráti konzervatívni bratislavskí kaviarenskí intelektuáli. Veď aj konzervatívni bratislavskí kaviarenskí intelektuáli majú právo liberálne vyjadriť svoj politický názor.

A teraz sa tento konzervatívny liberál Osuský národne prebudil a spomenul si na Štefánika a na to, že existuje aj 28. október, dokonca vie, že vtedy vznikla 1. ČSR. Úžasný to výkon v týchto horúčavách, možno sa Osuskému trochu prehrievajú mozgové závity a to mu pomáha. Ukončím to teda tým, že prečo práve teraz si Osuský spomenul na Štefánika, ak to nie je tým prehrievaním mozgových závitov, potom prečo ten návrh zákona nepredložil už dávno, keď je taký dlhoročný dráč parlamentných lavíc? O štátnych sviatkoch sa v parlamente rokovalo viackrát, prečo sa vtedy tento konzervatívno-liberálny národovec nebil a nerezal až do krvi za Štefánika, presadzujúc uzákonenie jeho teraz navrhovaných štyroch sviatkov.

To len neustále klesajúce preferencie Sas zrejme prinútili partajníkov Sas opäť napísať nejaké blogy a dokonca sa ukázať akí sú z nich poniektorí roduverní Slováci. Treba sa za každú cenu zviditeľňovať, aj keď potom niektorí vyzerajú ako...
 

 

co ty svojim ohovaranim, sa radis medzi intelektualne skvosty ... pracujes pre fiskal?
 
Hodnoť

 

pekný a hlavne potrebný článok p.Osuský,
K+
 
Hodnoť

Želanie pána Osuského

je v poriadku. Aj tak si myslím že snaha o revíziu sviatkov je z rôznych príčin trvalý proces, ktorý iba odzrkadľuje potrebu upozorňovať na niekoho v danej dobe
 

Máte nepochybne pravdu,

nič nie je definitívne Ale existujú dátumy, na ktoré civilizované nároky (krajiny) nezabúdajú ani po stáročiach. Ak teda majú nejakú históriu a úctu k nej, čo sa dá predpokladať...
 

Oprava:

"národy"
 

Hrnko 30.10. kontra Osuský a Kaník

Hrnko 30.10. kontra Osuský a Kaník


Zúfalci

by Anton Hrnko


V súvislosti s návrhom dvoch zúfalcov na zavedenie štátneho sviatku 28. októbra sa na stránkach denníka SME rozbehla debata okolo tohto návrhu. V debate sa spomínajú aj moje názory na predchádzajúce pokusy týchto zúfalcov uzákoniť tento sviatok už v minulosti. […]

Čítať viac

http://wp.me/s7uxv-zufalci
 
Hodnoť

Ja osobne cítim,

že o Štefánikovi viem žalostne málo. Mohli by ste mi poradiť nejakú objektívnu monografiu ?
Čo je pravdy na tom, že bol skrytý monarchista ?
Čo je pravdy na tom, že mal deti ?
 

Vážený servicius,

to čo o Štefánikovi viem je "súbor zozbieraných poznatkov". Mám síce nejednu knihu, ktorá sa ho týka, ale veľkú "vedeckú" monografiu, akú by si iste zaslúžil, nemám. V čase krátkeho nadýchnutia okolo r.1968 vyšla pekná knižka brezovského rodáka Jána Juríčka o MRŠ a už v r. 1989 vyšla v Knihovně Lidových novin kniha slovenského historika Jána Mlynárika "Cesta ke hvězdám a svobodě. Obe stoja za prečítanie, hádam sa ešte v knižniciach dajú nájsť.
Nuž, nakoľko bol presvedčený (hoc aj skrytý) monarchista (to boli vtedy mnohí, napríklad prvý premiér Čs. vlády Karel Kramář) neviem, ale hoci z nebohatej farárskej rodiny bol zrejme aristokratom až do špiku." O tom píšem v v jedom z dvoch textov, na ktoré je odkaz v úvode blogu.
 

1 2 3 > >>

Najčítanejšie


 1. Rudolf Pado: Ružomberok čierny, ale učitelia a žiaci pendlujú 1 245
 2. Ján Šeďo: Pán minister Naď, ryba smrdí od hlavy a tá Vaša už páchne aj v zahraničí ! 1 078
 3. Ivanka Klepáčová: Ako som cestovala do Ameriky v strede celosvetovej pandémie 684
 4. Martin Droppa: Nové Mŕtve Mesto nad Váhom (I.) 633
 5. Pavel Macko: Spravodlivosť alebo organizovaný zločin? 393
 6. Anton Kovalčík: Generál Gerasimov a jeho doktrína. 374
 7. Gabriela Sutórisová: Tvarohový od pani Helenky 352
 8. Marián Hamada: O mučenej sestre, zvláštnom súdnom procese a pápežovi vo výslužbe 293
 9. Ladislav Piršel: Diletanti sa radujú, zodpovední strachujú 287
 10. Jozef Černek: Deň na MOM alebo príbehy ľudí z testovania 253

Rebríčky článkov


 1. Ľudovít Daňo: Školy ako ohniská nákazy
 2. Stanislav Jurčišin: Jána a Martinu ste si zavraždili sami, milí novinári.
 3. Michaela Manikova: Zachránila si ma...
 4. Miriam Studeničová: Duchovný rozmer života
 5. Vladimír Seman: Ak Ukrajinci nerozumejú vtipu, nepatria do EÚ.  To by mohla pochopiť bratislavská kaviareň
 6. Štefan Vidlár: Nech to vyhňije
 7. Jozo Peric: Stojíme na začiatku nového komoditného supercyklu?
 8. Jozef Legény: Veľký Piatok 2021 - Matovič vztýči kríž číslo 9000. , ale ruky si už neumyje
 9. František Cudziš: Kvety baní
 10. Michala Ries: Ďakujem, že si mi zrkadlom


Už ste čítali?